Oracle数据库
分类: 软件产品  发布时间: 2012-09-01 16:44 

Oracle数据库
Oracle数据库

oracle数据库                                                                                           点此询价

 

Oracle数据库实现创新,它通过以下方式帮助降低成本并提供更高质量的服务:

将企业应用数据库集群并整合到快速、可靠和可扩展的私有云中
最大限度地提高可用性,消除空闲数据中心的冗余
将数据压缩到低成本的存储分区中,以提高性能
安全地保护信息和支持法规遵守
将数据库管理员的生产力提高了一倍,并降低了变更风险